Simpozion 2024

Simpozion 2024

Demnitatea ființei umane între libertate și responsabilitate

București, 29-30 Mai 2024

Având în vedere provocările tot mai diverse cu care se confruntă societatea contemporană, marcată de transformări sociale și morale profunde, cu consecințe nefaste mai ales în rândul tinerilor, venim în întâmpinarea acestora, punând la dispoziție cadrul optim pentru desfășurarea unor dezbateri pe această temă. În acest sens, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București organizează un simpozion național studențesc intitulat: Valorile spirituale – temelie a valorilor umane, care să se desfășoare anual.

Simpozionul are ca scop prezentarea unor lucrări științifice, asigurând un cadru favorabil discuțiilor, argumentărilor și dezbaterilor, dar și posibilităților de a crea relații noi și de a stabili colaborări. La acest simpozion sunt invitați să participe atât studenți de la facultățile de Teologie Ortodoxă, cât și de la alte universități din țară, care își doresc să aprofundeze și să dezbată teme din această sferă de interes.

A treia ediție a acestui simpozion are ca subiect Demnitatea ființei umane între libertate și responsabilitate. Temele generale propuse pentru această ediție a simpozionului sunt următoarele, fără a fi limitate la acestea:

 • Demnitatea – dar al lui Dumnezeu și drept fundamental al omului 
 • Libertate și responsabilitate – coordonate definitorii ale demnității omului
 • Mijloace pentru păstrarea și apărarea demnității omului
 • Prețuirea semenilor – semn al afirmării demnității umane 
 • Demnitatea umană într-o lume dominată de patimi
 • Demnitatea umană în societatea tehnicizată
 • Dreptul la viața – premisă a promovării demnității umane
 • Demnitatea: pastorație și practică psihoterapeutică
 • Susținerea sănătății trupești și sufletești – aspect al demnității umane 
 • Boala, cu neputințele ei, urmare a păcatului
 • Suferința – mijloc pedagogic de  întărire a comuniunii mântuitoare
 • Boala trupului ca terapie a sufletului
 • Postul – mijloc de înnobilare

Simpozionul este coordonat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Justinian Patriarhul”, prin intermediul comitetului științific. 

Invitați special

 • Pr.prof.dr. Bogdan Tătaru-Cazaban
 • Prof.dr. Pavel Chirilă

  Participare simpozion

  Toți cei interesați să participe la acest simpozion vor pregăti titlu temei propuse, împreună cu o scurtă descriere a acesteia (un abstract), cât și o listă de cuvinte cheie reprezentative care vor fi transmise spre evaluare conform calendarului simpozionului folosind sistemul de transmitere a lucrărilor. Pentru orice întrebări, clarificări, sugestii cu privire la această ediție a simpozionului ne puteți contacta la adresa contact@valori-spirituale.ro. Vă așteptăm cu mult drag și interes să participați la acest eveniment.