Simpozion 2023

Simpozion 2023

Omul și provocările societății contemporane

București, 29-30 Mai 2023

Având în vedere provocările tot mai diverse cu care se confruntă societatea contemporană, marcată de transformări sociale și morale profunde, cu consecințe nefaste mai ales în rândul tinerilor, venim în întâmpinarea acestora, punând la dispoziție cadrul optim pentru desfășurarea unor dezbateri pe această temă. În acest sens, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București organizează un simpozion național studențesc intitulat: Valorile spirituale – temelie a valorilor umane, care să se desfășoare anual.

Simpozionul are ca scop prezentarea unor lucrări științifice, asigurând un cadru favorabil discuțiilor, argumentărilor și dezbaterilor, dar și posibilităților de a crea relații noi și de a stabili colaborări. La acest simpozion sunt invitați să participe atât studenți de la facultățile de Teologie Ortodoxă, cât și de la alte universități din țară, care își doresc să aprofundeze și să dezbată teme din această sferă de interes.

A doua ediție a acestui simpozion are ca subiect Omul și provocările societății contemporane. Temele generale propuse pentru această ediție a simpozionului sunt următoarele, fără a fi limitate la acestea:

 • Omul și provocările societății digitale
 • Valorile spirituale ale omului în societatea contemporană
 • Dimensiunile spirituale și sociale ale valorilor umane
 • Societatea morală
 • Valorile culturale contemporane
 • Omul ca întreg – duh, suflet, trup
 • Transformările în societatea urbană și rurală
 • Misiologie și ecumenicitate contemporană
 • Monahismul – lumina lumii în viața cetății
 • Egocentrismul tinerilor în societatea contemporană
 • Sănătatea și implicațiile sociale
 • Locul bătrânilor și bolnavilor și acțiunile filantropice
 • Metode de studiu și analiză, aspecte pedagogice

Simpozionul este coordonat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Justinian Patriarhul”, prin intermediul comitetului științific. Simpozionul se va desfășura cu prezență fizică, iar pentru cazurile speciale, se va organiza un sistem hibrid de prezentare.

Invitați speciali

 • Protos. Hrisostom Ciuciu, Sfânta Mănăstire Putna
 • Conf.dr.univ. Adrian Lemeni, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București
 • Prof.dr.ing. Ștefan Trăușan-Matu, Universitatea Politehnica din București

Participare simpozion

Toți cei interesați să participe la acest simpozion vor pregăti titlu temei propuse, împreună cu o scurtă descriere a acesteia (un abstract), cât și o listă de cuvinte cheie reprezentative care vor fi transmise spre evaluare conform calendarului simpozionului folosind sistemul de transmitere a lucrărilor. Pentru orice întrebări, clarificări, sugestii cu privire la această primă ediție a simpozionului ne puteți contacta la adresa contact@valori-spirituale.ro. Vă așteptăm cu mult drag și interes să participați la acest eveniment.