Simpozion 2022

Simpozion 2022

Sănătatea și suferința. Repere științifice, empirice și duhovnicești pentru înțelegerea acestora

București, 15-16 Martie 2022

Având în vedere provocările tot mai diverse cu care se confruntă societatea contemporană, supusă unui asalt permanent asupra valorilor morale creștine, cu consecințe nefaste mai ales în rândul tinerilor, venim în întâmpinarea acestora, punând la dispoziție cadrul optim pentru desfășurarea unor dezbateri pe această temă. În acest sens, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București organizează un simpozion național studențesc intitulat: Valorile spirituale – temelie a valorilor umane, care să se desfășoare anual.

Simpozionul are ca scop prezentarea unor lucrări științifice, asigurând un cadru favorabil discuțiilor, argumentărilor și dezbaterilor, dar și posibilităților de a crea relații noi și de a stabili colaborări. La acest simpozion sunt invitați să participe atât studenți de la facultățile de Teologie Ortodoxă, cât și de la alte universități din țară, care își doresc să aprofundeze și să dezbată teme din această sferă de interes.

Prima ediție a acestui simpozion are ca subiect Sănătatea și suferința. Repere științifice, empirice și duhovnicești pentru înțelegerea acestora. Temele generale propuse pentru această ediție a simpozionului sunt următoarele, fără a fi limitate la acestea:

 • Sănătatea și suferința între imanent și transcendent
 • Istoria suferinței umane
 • Sănătatea și suferința și implicațiile lor sociale
 • Sănătatea și suferința umană, față în față
 • Între sănătatea fizică și suferința spirituală
 • Sănătatea, între trup și suflet
 • Suferința și remediile acesteia
 • Toleranța umană
 • Dimensiunile spirituale și sociale ale valorilor umane
 • Metode de studiu și analiză, aspecte pedagogice
 • Asistența socială ca bază pentru sănătate și recuperare
 • Tehnologii moderne ca suport pentru sănătate, recuperare și păstrare a valorilor spirituale

Simpozionul este coordonat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Justinian Patriarhul”, prin intermediul comitetului științific. 

Toți cei interesați să participe la acest simpozion vor pregăti titlu temei propuse, împreună cu o scurtă descriere a acesteia (un abstract), cât și o listă de cuvinte cheie reprezentative care vor fi transmise spre evaluare conform calendarului simpozionului folosind sistemul de transmitere a lucrărilor.

Pentru orice întrebări, clarificări, sugestii cu privire la această primă ediție a simpozionului ne puteți contacta la adresa contact@valori-spirituale.ro. Vă așteptăm cu mult drag și interes să participați la acest eveniment.

CALENDAR

Calendarul de desfășurarea al simpozionului este:

31 Decembrie 2021 – Data limită de trimitere a titlului lucrării și abstractului

Persoanele interesate să participe cu o lucrare la acest simpozion vor trimite titlul, o scurtă descriere (abstract) și câteva cuvinte cheie reprezentative prin intermediul sistemului de trimitere a lucrărilor. Orice întrebări sau neclarități pot fi transmise pe adresa organizatorilor: contact@valori-spirituale.ro.

15 Ianuarie 2022 – Confirmarea lucrărilor selectate pentru prezentare

Persoanele care au transmis propuneri de lucrări vor primi o notificare de acceptare împreună cu sugestiile și recomandările din partea comitetului științific al simpozionului.

1 Martie 2022 – Trimiterea lucrărilor in extenso

Lucrările selectate pentru prezentare vor fi transmise in extenso, respectând normele de redactare ce vor fi transmise către autorii lucrărilor selectate.

15-16 Martie 2022 – Desfășurarea simpozionului

Simpozionul se va desfășura în perioada menționată, lucrările fiind grupate pe sesiuni în funcție de tematica acestora. Fiecare sesiune va fi coordonată de un moderator care va crea un cadru propice discuțiilor și dezbaterilor.

PROGRAM

Simpozionul Național Studențesc Valorile spirituale – temelie a valorilor umane

organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, Universitatea din București

– Ediția I –

Sănătatea și suferința. Repere științifice, empirice și duhovnicești pentru înțelegerea acestora

Link sesiuni simpozion (Zoom)

15 martie 2022

Deschiderea evenimentului. Moderator: Pr. asist. dr. Alexandru-Atanase Barna

10:00Cuvânt de deschidere din partea conducerii Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București
Mesaj din partea organizatorilor: Diac. asist. dr. Eugen Maftei, student Ilie Răpcianu, anul II, Specializarea Teologie Pastorală, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București
10:15Prelegere invitat
Conf. univ. dr. Adrian Lemeni, Directorul Școlii Doctorale „Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București: Transfigurarea suferinței prin credință

Ora 11:00  Începerea lucrărilor Simpozionului 

Secțiunea 1 – TEOLOGICA, Moderator: Pr. asist. dr. Alexandru Atanase Barna

11:00Ramba ȘtefanPătimirea ca urmare a păcatului strămoșesc în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul
11:15drd. Soca Gherasim Cunoaștere și vindecare. Caracterul mistagogic și terapeutic al imnografiei Penticostarului 
11:30Nicolae Magda Remediile suferinței în gândirea Sfinților Părinți 
11:45Dumitrescu Dragoș-Constantin Suferința ca mod de asemănare cu Dumnezeu
12:00drd. Ostaș Petru Adrian Refacerea omului căzut prin înțelegerea lucrării legilor duhovnicești în viziunea Sfântului Marcu Ascetul 
12:15Tătar Sebastian Cererile și rugăciunile Liturghiei Ortodoxe pentru cei bolnavi 
12:30Doboș Vlad-Marius Teologia suferinței în opera lui C.S. Lewis
[prezentare]

12:45 Discuții, întrebări, concluzii

Ora 13:30 – Pauză de prânz

Secțiunea 1 (continuare) – TEOLOGICA, Moderator: Pr. asist. dr. Cosmin Pricop

14:00Ciurea Dumitru-Adrian„Vine ceasul și acum este”. Perspective ale vindecării în Noul Testament 
[prezentare]
14:15drd. Purice Florin Semnificația termenului צָּ֥רָה (suferință) din cartea Profetului Iona
14:30Languri Georgiana Maria„Sufletul viteaz își învie mintea ucisă” (Sf. Isaac Sirul, Cartea despre nevoințe). Sf. Părinți despre boala nr. 1 in lume, depresia și tămăduirea acesteia
[prezentare]
14:45Bota MarianVagina Christi. Despre naștere și suferință în miniaturile medievale occidentale
15:00Gherghe Răducu-Virgil și Ionescu Maria-Elisa FrancescaCrucea – mijloc de vindecare potrivit Tainei Sfântului Maslu
[prezentare]
15:15Teliceanu Ștefan-Daniel Akedia – ,,boala atotcuprinzătoare a sufletului’’. Remedii duhovnicești
15:30Pop Florin Suferința în societatea modernă trăită după modelul lui Iov: o analiză sistematică a comentariului Sfântului Ioan Gură de Aur
[prezentare]

15:45 Discuții, întrebări, concluzii


16 martie 2022

Secțiunea 2 – HUMANITAS, Moderator: Pr. asist. dr. Georgian Păunoiu

09:30Prelegere invitat
Pr. conf. dr. Gheorghe Holbea, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București: Vindecarea imaginației din perspectivă duhovnicească

Comunicări participanți

10:00drd. Cristea Cristian FlorinSuferința și durerea totală trăite de copii diagnosticați cu boli terminale. Repere teologice și spirituale
[prezentare]
10:15Obreja Aurelia Boala și schingiuirea trăite de deținuții politici în temnițele comuniste ca prilej de sporire a rezilienței emoționale și a vieții spirituale
10:30Condratiuc CristinaA fi vrednic de propriul chin. O abordare a școlii de logoterapie
10:45Chesaru CristianValorile sociale și dimensiunea spirituală în neuroștiințe
[prezentare]
11:00Cazan Karolla și Druga Stefan-AndreiCenușa greșelii de ieri, … aripi pentru „mâinele” etern
11:15Șențaru Dragoș AlexandruBoala și suferința în viața sfinților contemporani
11:30Popescu CristianDimensiunea teologică a exploatării mediului cu implicații asupra sănătății umane
[prezentare]
11:45Manole AnamariaBariera dintre oameni: Frica de îmbolnăvire și consecințele asupra umanității

12:00 Discuții, întrebări, concluzii

Ora 12:30 – Pauză de prânz

Secțiunea 3 – CONVERTUS, Moderator: Diac. asist. dr. Eugen Maftei

13:00Pr. Drd. Coca NicolaeOriginea și natura suferinței în lume
13:15Stoica Ștefan-Lucian și Alexe Andreea IonelaAsistența socială ca bază pentru sănătate și recuperare
13:30Anghel Ionut-PetrișorUn nou suport pentru păstrarea valorilor spirituale, descoperirea sensului vieții și urmarea căii către fericirea adevărată
13:45Panait Denisa VivianaÎntre sănătatea fizică și suferința spirituală
[prezentare]
14:00Chețan Andrei Influențe epigenetice ale alcoolismului, tabagismului și narcomaniei. Efecte intergeneraționale și perspective asupra responsabilității
14:15Teleșenschi Cristina ClaudiaImpactul mass mediei în suferință
14:30Rizea MarianMass-media, spațiu al evadării din realitatea cotidiană. Remedii duhovnicești

14:45 Discuții, întrebări, concluzii

Ora 15:30 – Închiderea Simpozionului – Cuvânt de mulțumire din partea organizatorilor:

 • Pr. asist. dr. Alexandru-Atanase Barna
 • student Ilie Răpcianu